معاونت دانشجویی از بازنشر نشریه پیام مشاور به مناسبت هفته خوابگاه ها خبر داد:

بازنشر نشریه پیام مشاور

به مناسبت هفته سراهای دانشجویی مرکز بهداشت، درمان و مشاوره نشریه پیام مشاور کار مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه تهران را در فضای مجازی منتشر نمود.در این نشریه می خوانیم:

افسردگی، بر نگرانی خویش غلبه کنید؟، تفاوت های فردی می توانند زیبا باشند، چقدر خودخواه هستیم؟، چگونه صبور باشیم؟، سواد سلامت روانی، مشکلات پس از بحران، چگونه با شرایط پس از بحران سازگار شویم؟، چه عواملی یادآور حادثه است؟

علاقمندان می توانند جهت دریافت این نشریه از اینجا: Payam-Moshaver.pdf (19 دانلود ها) اقدام نمایند.

img_20190430_162757_362