معاونت دانشجویی از بازدیدهای دوره ای از سراهای دانشجویی خبر داد:

بازدید شورای مدیران معاونت دانشجویی از سرای دانشجویی پسرانه شهید مدنی

با هدف رسیدگی به وضعیت اقامتی دانشجویان در سراهای دانشجویی اولین بازدید دوره­ای برگزار گردید. در این بازدید آقایان ولیخانی مدیر دانشجویی و آقای حاجی قاسمی رئیس اداره خوابگاه آقای دکتر طهماسبی پور معاون دانشجویی را همراهی می کردند. آقای دکتر طهماسبی پور و مدیران معاونت دانشجویی در بدو ورود از حیاط و اتاق ورزش خوابگاه بازدید به عمل آورده و سپس با حضور در نمازخانه خوابگاه نماز مغرب و عشاء را به امامت حاج آقای خضری نژاد به اتفاق دانشجویان اقامه کردند. در ادامه بعد از نماز با حضور در خوابگاه پای صحبت­ها و درددل­ها دانشجویان نشستند و مشکلات و انتقادات و پیشنهادهای آنها را با روی باز و سعه صدر شنیدند. در انتها صحبت ها برخی دانشجویان دعوت کردند که در اتاق ها حضور داشته باشند. لذا دعوت را اجابت نموده و به اتاق ها رفتند و صحبت­های دانشجویان حاضر در اتاق­ها را که موفق به طرح موضوعات خویش در دیدار عمومی نشده بودند را شنید. لازم به ذکر است که سرپرست خوابگاه جناب آقای دکتر حسین نژاد و آقای یخکشی مسئول حراست خوابگاه هیأت را همراهی می کردند.

img_20190414_184024_701 img_20190414_184033_268 img_20190414_184036_225 img_20190414_184051_646