معاونت دانشجویی از انجام طرح نذر رمضان در سرای دانشجویی حافظ خبر داد:

برگزاری طرح نذر رمضان در سرای دانشجویی پسرانه حافظ

ماه رمضان در میان مسلمانان از احترام، اهمیت و جایگاه ویژه و منحصر بفردی برخوردار است. ماه سلوک روحی مسلمانان است. با حلول این ماه با شور و اشتیاق و دادن اطعام و افطاری به نیازمندان، شب زنده داری و عبادت، تلاوت کلام الله مجید، دعا، استغفار، دادن صدقه، روزه داری و… روح و جان خود را از سرچشمه فیض الهی سیراب می کنند. در همین راستا جمعی از دانشجو معلمان سرای دانشجویی حافظ مصمم شدند که بخشی از افطار خویش را با نیازمندان جامعه قسمت نیامند. آقای ارجمندی سرپرست سرای دانشجویی حافظ با این خبر از دانشجویانی که می خواهند در طرح نذر رمضان شرکت نمایند درخواست نمود به آقای محمد قاسمی مراجعه نمایند. همچنین آقای حمیدرضا کریمی با ارسال عکس بسته های توزیع نذررمضان خبر از استقبال روزافزون دانشجویان در این طرح داد.

۲۰اردیبهشت ماه

photo_2019-05-13_09-31-48

۲۱ اردیبهشت ماه

photo_2019-05-13_09-32-11