معاونت دانشجویی از ادامه مراسم افطار در سرای دانشجویی اُزگل خبر داد:

گزارش هفتمین روز مراسم افطار در سرای دانشجویی ازگل

: به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی ازگل آقای مهندس رضایی و فاریابی در روز دوشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه مراسم افطار در این سرای برگزار گردید. در ابتدا در نمازخانه سرای دانشجویی، مراسم جزء خوانی قرآن کریم برگزار گردید.

photo_2019-05-14_09-12-44

در همین حین گروه دیگر از دانشجویان در حال آماده سازی افطار ساده دانشجویی در فضایی شاد و صمیمی سرای بودند.

photo_2019-05-14_09-12-32

سپس موکت ها پهن گردید تا نمازجماعت اقامه گردد.

photo_2019-05-14_09-12-14

سرزندگی و نشاط از اداء تکالیف ماه مبارک رمضان در چهره دانشجویان موج می زند.

photo_2019-05-14_09-11-58

نماز به امامت حجه الاسلام فتحی اقامه گردید

photo_2019-05-14_09-11-36

و در انتها سفره افطار ساده پهن گردید تا در کنار هم دانشجویان روزه خویش را باز نمایند.

photo_2019-05-14_09-10-56 photo_2019-05-14_09-11-02 photo_2019-05-14_09-11-25 photo_2019-05-14_09-12-02 photo_2019-05-14_09-12-21