معاونت دانشجویی از ادامه مراسم افطاری ساده در سرای دانشجویی هروی خبر داد:

برگزاری شانزدهمین مراسم ساده افطاری در سرای دانشجویی دخترانه هروی:

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی دخترانه هروی خانم شعربافی و خانم حاج محمدی شانزدهمین شب مراسم ساده افطاری بعد از نماز مغرب و عشاء در شامگاه اول خرداد ماه  در نمازخانه سرای دانشجویی برگزار گردید. دانشجویان در این شب علاوه بر خرما و پنیر شله رزد هم تدارک دیده بودند که مورد استقبال روزه داران قرار گرفت.

photo_2019-05-25_09-51-46 photo_2019-05-25_09-51-55