معاونت دانشجویی از ادامه جلسات کمیته مشورتی دانشجویی خبر داد:

سومین جلسه کمیته مشورتی دانشجویی

سومین جلسه کمیته مشورتی روز دوشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۴ لغایت ۱۵:۳۰ در سالن جلسات معاونت دانشجویی با حضور اعضاء دانشجویی و حقوقی برگزار گردید. آقای حاجی قاسمی رئیس اداره خوابگاه های دانشجویی با اعلام این خبر اضافه نمود که در این جلسه در مورد سایر جزئیات جشن هفته سراهای دانشجویی بحث و گفتگو صورت گرفت و برنامه ها نهایی گردید. همچنین مقرر گردید که از روز سه شنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ثبت نام در سراهای دانشجویی بر اساس سهمیه داده شده به هر سرا انجام گیرد.

dsc_0001 dsc_0002 dsc_0004