معاونت دانشجویی از ادامه تلاش ها برای باز نمودن لوله فاضلاب سرای دانشجویی حافظ خبر داد:

ادامه تلاش های شبانه روزی برای باز کردن لوله فاضلاب ساختمان شرقی سرای دانشجویی پسرانه حافظ

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی پسرانه حافظ تلاش های شبانه روزی در ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ برای باز نمودن لوله فاضلاب ادامه یافت، تا بلاخره در ایام تعطیلات این امر به سرانجام رسید.

photo_2019-06-08_11-01-19 photo_2019-06-08_11-02-11 photo_2019-06-08_11-02-19