معاونت دانشجویی از ادامه برگزاری مراسم افطار در سرای دانشجویی ازگل خبر داد:

ششمین روز مراسم جمعی افطاری در سرای دانشجویی اُزگل

در ادامه مراسم افطاری در سرای دانشجویی روز یکشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت نیز این مراسم با استقبال بیشتری برگزار گردید. آقای مهندس رضایی سرپرست سرای دانشجویی پسرانه اُزگل با اعلام این خبر اضافه نمود که مراسم در ابتدا در نمازخانه با قرائت و دورخوانی کلام الله مجید آغاز گردید. سپس نمازجماعت در محوطه اقامه گردید و بعد از پایان نمازجماعت با افطار ساده از روزداران پذیرایی گردید.

photo_2019-05-13_09-04-20 photo_2019-05-13_09-04-29 photo_2019-05-13_09-04-36 photo_2019-05-13_09-04-53 photo_2019-05-13_09-04-58 photo_2019-05-13_09-05-02 photo_2019-05-13_09-05-06