معاونت دانشجویی از ادامه برگزاری مراسم افطار در سرای دانشجویی هروی خبر داد:

گزارش ششمین روز افطاری در سرای دانشجویی هروی

:همانند شب های گذشته در روز یکشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه مراسم افطاری در سرای دانشجویی هروی برگزار گردید. سرکار خانم شعرباقی سرپرست سرای دانشجویی با اعلام این خبر افزود که بعد از نماز مغرب و عشاء مراسم افطار ساده برگزار گردید و از دانشجویان شرکت کننده پذیرایی ساده به عمل آمد. همچنین خانم شعربافی از زحمات خانم حاج محمدی بابت تهیه عکس های این مراسم تشکر نمودند.

photo_2019-05-13_14-41-42 photo_2019-05-13_14-42-26 photo_2019-05-13_14-42-32