معاونت دانشجویی از اجرای طرح پژوهشی در سرای دانشجویی حافظ خبر داد:

انجام طرح پژوهشی در سرای دانشجویی حافظ

مرکز بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویی در نظر دارد طرح تحقیقاتی را با موضوع افزایش توجه، تمرکز و راندمان تحصیلی در سرای دانشجویی حافظ و در میان دانشجویان برگزار نماید. آقای ارجمندی سرپرست سرای دانشجویی حافظ با اعلام این خبر از دانشجویانی که تمایل دارند در این طرح مشارکت نمایند درخواست نمود به دفتر سرپرستی سرای دانشجویی مراجعه نمایند و پرسشنامه این طرح را از فضای مجازی دریافت و تکمیل نمایند.

لازم به ذکر است این طرح پژوهشی به مدت ۱۰ روز و با مشارکت ظرفیت های بیرون دانشگاه و بر روی تلفن همراه در اردیبهشت ماه برگزار خواهد گردید. به علاوه به منظور افزایش توجه از دستگاه های TDCS و Neurofeedback و EEG استفاده خواهد گردید.