معاونت دانشجویی اردوی یک روزه کوهنوردی را برگزار نمود:

اردوی کوهنوردی یک روزه اوشان:

 به گزارش اداره تربیت بدنی اردوی یک روزه  ده تنگه روز پنج شنبه مورخ ۳۰ خرداد ماه با هدف تقویت فضای صمیمی و دوستانه و افزایش توانایی های جسمی و روحی  برگزار گردید. در این اردو ۱۲ نفر از کارکنان و اساتید و بازنشستگان دانشگاه شرکت کردند و محل آن منطقه عمومی اوشان بود. این برنامه از ساعت ۸ صبح آغاز و تا ساعت ۱۶ ادامه یافت و شرکت کنندگان مسیر ۱۵ کیلومتر را پیاده طی نمودند. آقای دکتر طهماسبی پور معاون محترم دانشجویی با اشاره به نقش مهم و تأثیر گذاری هیأت رئیسه محترم دانشگاه از تلاش ها و حمایت های مادی و معنوی  آقایان دکتر اسماعیل پور معاون محترم اداری و مالی و دکتر زعیم باشی مدیر محترم پشتیبانی و تدارکات دانشگاه به خاطر حمایت های مادی و معنوی خویش از این برنامه تشکر نمودند.

photo_2019-06-24_14-18-18 photo_2019-06-24_14-17-11