معاونت دانشجویی اخرین فعالیت های آماده سازی موتورخانه خوابگاه حافظ را منتشر کرد:

بازدید معاونت دانشجویی از خوابگاه حافظ:

در روز یکشنبه مورخ ۵ ابان، معاون محترم دانشجویی دانشگاه جناب آقای دکتر احمدی بازدید سرزده ای از خوابگاه حافظ داشت و در جریان آخرین اقدامات انجام شده در خصوص راه اندازی و تعمیر موتورخانه این خوابگاه  قرار گرفتند و دستورات ویژه ای برای تسریع آن صادر نمودند.

photo_2019-10-28_11-44-11