معاونت دانشجویی آخرین روز حضور دانشجویان را در تابستان ۱۳۹۸ در خوابگاه ها اعلام کرد:

اطلاعیه شماره ۴ – شهریور۹۸:

قابل توجه دانشجویان محترم خوابگاهی

  • بر اساس مصوبه کمیته اسکان مورخ ۱۷/۶/۹۸ و با توجه به نیاز فوری خوابگاه ها به آماده سازی، سمپاشی، نظافت خوابگاه ها، انجام امور تأسیساتی و آمادگی جهت پذیرش دانشجو در نیمسال اول ۹۸-۹۹ از روز چهارشنبه ۲۰/۰۶/۹۸ به بعد اسکان دانشجویان در خوابگاه ها امکان پذیر نمی باشد و دانشجویان موظف می باشند حداکثر تا ساعت ۱۰صبح روز چهارشنبه خوابگاه را ترک نمایند.
  • در نیمسال مهر ۹۹-۹۸ خوابگاه به دانشجویانی تخصیص داده می شود که هزینه خوابگاهی خود را از طریق سامانه پرداخت کرده باشند. لذا توصیه می شود هر چه سریعتر و قبل از شروع نیمسال تحصیلی، نسبت به پرداخت هزینه خوابگاهی خود اقدام فرمایید.