معاونت دانشجویی از برنامه های هفته خوابگاه ها در سرای دانشجویی شهید مدنی خبر داد:

برگزاری مسابقه گل کوچک  در سرای دانشجویی شهید مدنی

به مناسبت هفته خوابگاه ها و به منظور ایجاد فضای شاد و نشاط آور، اداره تربیت بدنی با همکاری اداره خوابگاه ها یک دوره مسابقه فوتبال گل کوچک در سرای دانشجویی شهید مدنی برگزار می نماید. خانم دکتر ادیب پور رئیس اداره تربیت بدنی با اعلام خبر از دانشجویان این سرای دانشجویی درخواست نمود به مسئول انجمن ورزشی سرای دانشجویی آقای مرتضی آقایی مراجعه نمایند.

شرایط مسابقه:

۱- زمان ثبت نام از ۲۷ لغایت ۳۱ فروردین می باشد

۲- هر تیم از چهار بازیکن تشکیل می گردد (یک نفر تعویضی و سه نفر داخل زمین)