معاونت دانشجویی از برنامه های این معاونت در فصل بهار و هفته خوابگاه ها خبر داد:

تشکیل جلسه تخصصی ورزش خوابگاه ها

در اجرای مصوبات اولین جلسه هم اندیشی حوزه معاونت دانشجویی، روز شنبه ۲۴ فروردین ماه جلسه نمایندگان ورزشی سراهای دانشجویی در سالن اجتماعات اداره برگزار گردید. خانم دکتر ادیب پور رئیس اداره تربیت بدنی با اعلام این خبر به خبرنگار ما توضیح داد که اداره تربیت بدنی برای هفته سراهای دانشجویی برنامه های متعددی را تدارک دیده بود که برای نهایی کردن آن جلسه تخصصی را تدارک دیده بود. این جلسه در ۲۴ فروردین ماه با حضور  آقای دکتر طهماسبی پور معاون محترم دانشجویی، سرپرستان خوابگاه های دخترانه مبارک آباد (خانم دکتر بنی عامریان) و هروی (خانم خیرجو) ، رئیس اداره تربیت بدنی (خود وی) ، مسئول ورزش سراهای دانشجویی (آقای سهرابی) و نمایندگان ورزشی هر خوابگاه برگزار گردید. در این جلسه برنامه های پیشنهاد شده به بررسی و اعلام نظر گذاشته شد. شرکت کنندگان نظرات خویش را مطرح کرده و برنامه ها را مصوب نمودند و مقرر گردید که اداره تربیت بدنی این برنامه را از هفته چهارم فروردین ماه اجرایی کند. هم چنین در رابطه با برگزاری مسابقات ورزشی در ماه مبارک رمضان هم تصمیماتی اتخاذ گردید.

01 03 05