معاونت دانشجويي از برنامه هاي اين معاونت براي توانمندسازي دانشجويان خبر داد:

كارگاه آموزشي بلوغ فكري اجتماعي در ازدواج

با هدف توانمندسازي و ارائه مهارت هاي لازم براي دانشجو معلمان،  كارگاه بلوغ فكري و اجتماعي در ازدواج  برگزار مي گردد. آقاي دكتر پاليزگير رئيس مركز بهداشت، درمان و مشاوره  مدرس اين كارگاه را آقاي دكتر حسيني اعلام كرد. دانشجويان جهت ثبت مي توانند يا به صورت حضوري به مركز مشاوره مراجعه نموده يا از طريق پيام رسان تعاملي تلگرام و از طريق آي دي: CCsrttu@ اقدام نمايند.

ثبت نام در بازه ۲۵ لغايت ۳۱ فروردين انجام مي گيرد و كارگاه در روزهاي سه شنبه هر هفته و از تاريخ سوم ارديبهشت ماه به مدت سه هفته از ساعت ۱۲:۱۵ لغايت ۱۳:۱۵ در محل سالن كنفرانس دانشكده علوم پايه برگزار مي گردد

img_20190415_150616_838

img_20190415_150619_919