معاونت دانشجويي از برنامه هاي اين معاونت براي بزرگداشت هفته خوابگاه ها خبر داد:

جلسه هم انديشي برنامه های هفته خوابگاه ها

جلسه هم انديشي و هماهنگي برنامه هاي هفته خوابگاه ها روز دوشنبه مورخ ۲۶ فروردين ماه از ساعت ۱۱:۳۰ لغايت ۱۳:۳۰ در سالن جلسات معاونت دانشجويي با حضور سرپرستان خوابگاه ها، رئيس اداره خوابگاه ها و مدير محترم دانشجويي برگزار گرديد. در اين جلسه در مورد برنامه هاي هفته خوابگاه تبادل نظر گرديد. آقاي حاجي قاسمي رئيس اداره خوابگاه ها با اعلام اين خبر افزود كه برنامه هاي مصوب در اين جلسه در رابطه با نام هاي روزهاي هفته خوابگاه بوده كه پس از نهايي شدن به تمامي سرپرستان خوابگاه هاي هشتگانه براي اجرا ابلاغ گرديد.

dsc_0160 dsc_0159