معاونت دانشجویی از برنامه های این معاونت برای بزرگداشت هفته خوابگاه ها خبر داد:

جلسه هم اندیشی برنامه های هفته خوابگاه ها

جلسه هم اندیشی و هماهنگی برنامه های هفته خوابگاه ها روز دوشنبه مورخ ۲۶ فروردین ماه از ساعت ۱۱:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰ در سالن جلسات معاونت دانشجویی با حضور سرپرستان خوابگاه ها، رئیس اداره خوابگاه ها و مدیر محترم دانشجویی برگزار گردید. در این جلسه در مورد برنامه های هفته خوابگاه تبادل نظر گردید. آقای حاجی قاسمی رئیس اداره خوابگاه ها با اعلام این خبر افزود که برنامه های مصوب در این جلسه در رابطه با نام های روزهای هفته خوابگاه بوده که پس از نهایی شدن به تمامی سرپرستان خوابگاه های هشتگانه برای اجرا ابلاغ گردید.

dsc_0160 dsc_0159