معاونت دانشجويي ازبرنامه هاي هفته خوابگاه ها در سرای دانشجویی شهید مدنی خبر داد:

برگزاري مسابقه طناب كشي در سراي دانشجويي شهيد مدني

به مناسبت هفته خوابگاه ها و به منظور ايجاد فضاي شاد و نشاط آور، اداره تربيت بدني با همكاري اداره خوابگاه ها يك دوره مسابقه طناب كشي در سراي دانشجويي شهيد مدني برگزار مي نمايد. خانم دكتر اديب پور رئيس اداره تربيت بدني از علاقمندان درخواست نمود كه جهت ثبت نام به آقاي مرتضي آقايي مراجعه نمايند.

شرايط مسابقه:

۱- زمان ثبت نام از ۲۷ لغايت ۳۱ فروردين ماه مي باشد.

۲- در اين دوره از مسابقات قانون وزن كشي اعمال مي گردد.

۳- خداكثر نفرات هر تيم ۴ نفر و مجموع وزن كل اعضاء ۳۵۰ كيلوگرم مي باشد.