معاونت دانشجویی ازبرنامه های هفته خوابگاه ها در سرای دانشجویی شهید مدنی خبر داد:

برگزاری مسابقه طناب کشی در سرای دانشجویی شهید مدنی

به مناسبت هفته خوابگاه ها و به منظور ایجاد فضای شاد و نشاط آور، اداره تربیت بدنی با همکاری اداره خوابگاه ها یک دوره مسابقه طناب کشی در سرای دانشجویی شهید مدنی برگزار می نماید. خانم دکتر ادیب پور رئیس اداره تربیت بدنی از علاقمندان درخواست نمود که جهت ثبت نام به آقای مرتضی آقایی مراجعه نمایند.

شرایط مسابقه:

۱- زمان ثبت نام از ۲۷ لغایت ۳۱ فروردین ماه می باشد.

۲- در این دوره از مسابقات قانون وزن کشی اعمال می گردد.

۳- خداکثر نفرات هر تیم ۴ نفر و مجموع وزن کل اعضاء ۳۵۰ کیلوگرم می باشد.