اداره امور حقوقی، املاک و قراردادها
کارشناس قراردادها

آقای محمد جوادی

داخلی: ۲۴۲۹

شرح وظايف كارشناس امور حقوقي، املاك و قرارداد‌‌‌‌ها

  • پيگيري كليه امور حقوقي دانشگاه درمراجع قضايي
  • تهيه وتنظيم لوايح قانوني مربوط به دانشگاه درمراجع قضايي
  • ارسال طرح‌‌‌‌‌ها ومصوبات به مراجع و ارگان‌‌‌‌‌‌هاي ذيربط
  • تفكيك عرايض و شكايات واصله ازمراجع ذيربط و ارجاع به واحد‌‌‌‌‌ها و نظارت برنحوه اجراي قرارداد‌‌‌‌‌ها و تسويه حساب در پايان مدت قرارداد
  • انجام امور مربوط به انعقاد قرارداد با مراكز مختلف آموزشي و شركت‌‌‌‌‌‌هاي پيمانكاري پس از معرفي ازطرف مسئولين ذيربط
  • اخذ وثيقه و ضمانت نامه‌‌‌‌‌‌هاي مربوط به قرارداد‌‌‌‌‌ها
  • پيگيري امور مربوط به اسناد مالكيت دانشگاه و خوابگاه‌‌‌‌‌‌ها
  • رسيدگي به امور مربوط به اجاره خوابگاه‌‌‌‌‌‌ها، غرفه‌‌‌‌‌‌ها و مغازه‌‌‌‌‌‌ها
  • انجام سایر امورمحوله ازسوی مافوق درحیطه وظایف
عنوان پست سازماني مسئولين مربوطه
معاون اداري و مالي تعيين كننده وظايف
رئيس دانشگاه تأييد كننده وظايف
مدير طرح و برنامه مسئول واحد تشكيلات


صفحه اصلی
معاونت اداری و مالی
معاون اداری و مالی
کمیسیون ها و کمیته ها
دستورالعمل
فرم ها
مناقصات
پیوندها
چارت سازمانی
مدیریت امور اداری و منابع انسانی
مدیر امور اداری و منابع انسانی
پرسنل امور اداری و منابع انسانی
هیات اجرایی منابع انسانی
اداره کارگزینی
رئیس اداره کارگزینی
پرسنل اداره کارگزینی
فرم ها وآئین نامه های اداره کارگزینی
سامانه های اداره کارگزینی
اداره رفاه
رئیس اداره رفاه
پرسنل اداره رفاه
سامانه های اداره رفاه
فرم ها وآئین نامه های اداره رفاه
دبیرخانه
پرسنل دبیرخانه
آیین نامه ها و مصوبات
منشور اخلاقی
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
گالری عکس
تماس با ما
مدیریت امور مالی
مدیر امور مالی
اداره اعتبارات
اداره دریافت و پرداخت
اموال
مدیریت پشتیبانی و خدمات
مدیر پشتیبانی و خدمات
اداره تدارکات
رئیس اداره تدارکات
پرسنل اداره تدارکات
اداره خدمات و نقلیه
پرسنل واحد نقلیه
اداره امور فنی و عمرانی
رئیس اداره امور فنی و عمرانی
پرسنل اداره امور فنی و عمرانی
اداره امور حقوقی، املاک و قراردادها