اداره تدارکات

رئیس اداره تدارکات

آقای حمید نظری
داخلی : ۲۴۴۱

شرح وظايف رئیس اداره تدارکات

 دريافت فهرست لوازم فني و اداري مورد نياز واحدها و تنظيم برنامه خريد كالا

 دريافت درخواست كالا از واحدها و ثبت وتعقيب آنها تا هنگام خريد وتحويل كالا

 استعلام بهاء و مقايسه قيمت‌ها و انتخاب نازلترين قيمت با همكاري واحدهاي ذيربط برابرآئين نامه معاملات دولتي

 اقدام به سفارشات به خريد كالا و تحويل آن به واحدهاي مربوطه با هماهنگي مسئولين ذيربط

 تنظيم اسناد هزينه خريدها و ارسال آن به واحد مالي دانشگاه

 اداره امور انبار مركزي

 نظارت بر صدور قبض انبار

ر  برنامه‌ريزي تعميرات وسايل اداري و فني و عقد قراردادهاي لازم

 تطبيق مشخصات كالاي تحويلي با درخواست‌ها

 پيش بيني نيازمندي‌هاي سالانه از نظر تدارك لوازم و وسايل با نظر مقامات مافوق ارائه آن به مسئولین ذیربط

 تهيه بيلان موجودي انبار براساس دفاتر و كارتكس

 اخذ تنخواه گردان ازحسابداري وتحويل آن به كارپرداز و واريز آن درآخر سال مالي

 اعلام نظر درخصوص هزینه‌های جاری دانشگاه به مسئول مربوطه

 انجام کلیه امور تدارکات و کارپردازی پس از تخصیص بودجه مصوب

 انجام سایر امور محوله از سوي مافوق درحیطه وظایف


صفحه اصلی
معاونت اداری و مالی
معاون اداری و مالی
کمیسیون ها و کمیته ها
دستورالعمل
فرم ها
مناقصات
پیوندها
چارت سازمانی
مدیریت امور اداری و منابع انسانی
مدیر امور اداری و منابع انسانی
پرسنل امور اداری و منابع انسانی
هیات اجرایی منابع انسانی
اداره کارگزینی
رئیس اداره کارگزینی
پرسنل اداره کارگزینی
فرم ها وآئین نامه های اداره کارگزینی
سامانه های اداره کارگزینی
اداره رفاه
رئیس اداره رفاه
پرسنل اداره رفاه
سامانه های اداره رفاه
فرم ها وآئین نامه های اداره رفاه
دبیرخانه
پرسنل دبیرخانه
آیین نامه ها و مصوبات
منشور اخلاقی
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
گالری عکس
تماس با ما
مدیریت امور مالی
مدیر امور مالی
اداره اعتبارات
اداره دریافت و پرداخت
اموال
مدیریت پشتیبانی و خدمات
مدیر پشتیبانی و خدمات
اداره تدارکات
رئیس اداره تدارکات
پرسنل اداره تدارکات
اداره خدمات و نقلیه
پرسنل واحد نقلیه
اداره امور فنی و عمرانی
رئیس اداره امور فنی و عمرانی
پرسنل اداره امور فنی و عمرانی
اداره امور حقوقی، املاک و قراردادها