معاونت اداری و مالی دانشگاه اعلام کرد

مزایده عمومی

دانشگاه شهید رجائی در نظر دارد غرفه های رفاهی – دانشجویی خود را در محل دانشگاه و خوابگاههای دانشجویی مربوط، شامل بوفه ها – خشکشویی – نانوایی – انتشارات – خیاطی – صحافی – تعمیرات کیف و کفش – مکانیکی و تعمیرات خودرو -آرایشگاه – انبار سرپوشیده و فروشگاهی واقع در خیابان حافظ را از طریق مزایده عمومی و به شرح پیوست به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده و بازدید از محل های مورد نظر، طی ساعات اداری از تاریخ ۹۷/۴/۲۳  لغایت  ۹۷/۴/۲۷  به دفتر مدیریت امور اداری دانشگاه، به نشانی: تهران، لویزان، خیابان شهید شعبانلو، ساختمان اداری، طبقه دوم مدیریت امور اداری و منابع انسانی و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی  www.sru.ac.ir  و با شماره تلفن ۲۲۹۷۰۰۲۴ تماس حاصل نمایند.

تذکر :

  • دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.
  • بازگشایی پاکت قیمت پیشنهادی متقاضیان منوط به کسب حد نصاب امتیازات از حیث اخلاقی و تخصصی خواهد بود.
  • هزینه درج آگهی مزایده با تشخیص دانشگاه بر عهده برندگان مزایده خواهد بود.