معاونت آموزش و پژوهشی دانشکده

 در روز ۲۷آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه، مراسم هفته ی پژوهش دانشکده علوم انسانی در سالن همایش معاونت فرهنگی برگزار گردید. در این مراسم  از خانواده ی مرحوم دکتر محمود نیکزاد، عضو هیأت علمی بازنشسته ی دانشکده علوم انسانی تقدیر شد. خانواده ی دکتر نیکزاد امسال بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب نفیس کتابخانه ی شخصی ایشان را به کتابخانه ی مرکزی دانشگاه اهدا نمودند.در این مراسم فرزندان و همسر مرحوم دکترنیکزاد حضور داشتند.

در این مراسم همچنین از آقای دکتر صلواتی، سردبیر و مجری توانای برنامه ی زاویه تقدیر شد. در پایان مراسم از دانشجویان انجمن علمی زبان که در آماده سازی غرفه ی دانشکده در نمایشگاه هفته پژوهش همکاری داشتند، تقدیر به عمل آمد.

 

222324252627