دبیرخانه هیئت اجرایی جذب

 

سمت : كارشناس مسئول
نام و نام خانوادگی: ابراهیم محمدی مزرعه شاهی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
تلفن مستقیم : ۲۲۹۷۰۰۱۲ تلفن داخلی: ۲۲۹۹

 

 تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
 
۱ مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده علمی متقاضیان تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی pdf
 

مدارك لازم براي تشكيل پرونده بررسی صلاحیت عمومی

کلیه متقاضیان تبدیل وضعیت :

۱٫ تکمیل فرم شماره ۱ در چهار نسخه

۲٫ تصوير آخرين مدرك تحصيلي (دو نسخه كارشناسي ارشد و دكتري)

۳٫ ارزشيابي دائم يا موقت مدارك تحصيلي اخذ شده از كشورهاي خارجي كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارزشيابي شده باشد.

۴٫ شناسنامه علمي (خلاصه)

۵٫ تصوير كارت ملي (هر دو طرف) در يك نسخه

۶٫ يك نسخه تصوير از تمامي صفحات شناسنامه

۷٫ يك نسخه تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت دائم يا موقت يا دوره نظام وظيفه

۸٫ چهار قطعه عكس جديد ۴×۳

۹٫ شرح حال مختصري از دوران زندگي خود با تكيه بر جنبه­ هاي عقيدتي و علمي

۱۰٫ حكم كارگزيني (در صورت اشتغال در ساير دانشگاه­هاي دولتي يا تقاضاي تبديل وضعيت استخدامي)

۱۱٫ مدارك ايثارگري (جانبازان، رزمندگان، بسيجيان آزادگان)

۱۲٫ تکمیل و ارسال فرم بایسته های فرهنگی