برنامه ریزی آموزشی
نام ونام خانوادگی فرزانه میرزائیان
سمت کارشناس مسئول برنامه ریزی
داخلی ۲۶۲۶
 شرح وظایف انجام امور مربوط به سرفصل ها و برنامه درسی

وظایف اداره برنامه‌ریزی آموزشی :

 • تشکیل شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه به منظور بررسی و تصویب درخواست‌های مربوط به ایجاد و اجرای رشته‌ها و گرایش‌های جدید، تغییر نام گروه‌های آموزشی، تغییر عنوان رشته‌ها و گرایش‌های موجود در دانشگاه، بازنگری برنامه‌های درسی، حذف، ادغام، جایگزینی و تغییر دروس و منابع رشته‌های موجود در کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری
 • بررسی‌های لازم در زمینه تفسیر و یا توسعه برنامه‌های آموزشی دانشگاه
 • بررسی پیشنهاد دانشکده‌ها، مؤسسات آموزشی و گروه‌های آموزشی در زمینه تفسیر و یا توسعه برنامه‌های آموزشی و تهیه گزارش‌های لازم
 • تعیین استانداردهای آموزشی در قالب امکانات دانشگاه
 • تهیه آمارهای برنامه‌های درسی، رشته‌ها و گرایش‌ها
 • انجام امور مربوط به بررسی برنامه درسی و مدارک ایجاد و اجرای رشته‌های تحصیلی جدید (قبل و بعد از شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه) در مقاطع مختلف تحصیلی
 • انجام امور مربوط به بررسی مدارک و برنامه‌های درسی بازنگری شده (قبل و بعد از شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه) در مقاطع مختلف تحصیلی
 • انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه
 • ابلاغ صورت جلسات شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه به واحدهای آموزشی و انجام اقدامات لازم در ارتباط با مصوبات شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه که شامل: تهیه نامه جهت اصلاح برنامه‌های درسی، ارسال نامه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت صدور مجوز ایجاد، اجرا و… می‌باشد
 • ابلاغ مجوزهای ایجاد و اجرای رشته‌های جدید به واحدهای مرتبط در دانشگاه
 • تهیه جداول و آمارهای مربوط به شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه
 • انجام امور مربوط به ورود اطلاعات جدید و اصلاحات مربوط به رشته‌های تحصیلی و نظام‌های آموزشی مرتبط با آنها برای کلیه واحدهای آموزشی دانشگاه

چهار آبان هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۲۷
فکس: ۲۲۹۷۰۰۴۳
داخلی: ۲۲۷۲
education@srttu.edu