معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی خبر داد

اطلاعيه تغيير زمان مصاحبه دانشجويان متقاضي تحصيل دوره دكتري رشته فيزيولوژي ورزشي سال تحصيلي ۹۷-۹۶