معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

به  همت معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی و کمک شایان تقدیر انجمن علمی زبان انگلیسی، غرفه ی دستاوردهای پژوهشی دانشکده علوم انسانی در نمایشگاه هفته پژوهش آماده ی شد.

این غرفه در روزهای ۱۸ الی ۲۱ آذر ۱۳۹۶ میزبان اساتید و دانشجویان گرامی بود. برخی از دستاوردهای ارایه شده در این نمایشگاه عبارتنداز:

معرفی آزمایشکاه های ثبت شده در بیت

معرفی دو کرسی نظریه پردازی دانشکده

معرفی جشنواره رسانه های آموزشی

معرفی جشنواره الگوی تدریس برتر

معرفی همایش نهم آموزش که با همکاری دانشکده علوم انسانی و علوم پایه در سال گذشته برگزار گردید.

معرفی دهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی آموزشی که در اردیبهشت ۱۳۹۷ با همکاری دانشکده علوم انسانی و مهندسی کامپیوتر با رویکرد شناختی برگزار خواهد شد.

معرفی دستاوردهای پژوهشی دانشکده در قالب کتابچه های »طرحی های برون دانشگاهی»، »کتابنامه» و پایان نامه هاسی سال های ۹۲ و ۹۳، ۹۴ و ۹۵

معرفی همکاری دانشکده با وزارت آپ در تدوین کتب درسی نظام جدیدپ

معرفی نشریات دانشکده شا2113141520 10  12    161819 17   مل نشریه انگلیسی انجمن علمی زبان انگلیسی SRTTU Press

 

 

 

3 4 5 6 7 8 9