معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی: ملاک انتخاب واحد دانشجویان، سیستم آموزشی گلستان است

اطلاعیه شماره ۱۵ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

بر اساس مصوبه جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ شورای آموزشی دانشگاه، مقرر گردید ملاک انتخاب واحد دانشجویان، سیستم آموزشی گلستان قرار گیرد.

لذا دانشجویانی که به هر دلیل در مهلت قانونی و زمان ترمیم دانشکده، نسبت به انتخاب واحد در سیستم گلستان اقدام ننموده اند و اکنون با توجه به فضای به وجود آمده در سامانه آموزش الکترونیکی و بدون ثبت نام در گلستان، اقدام به شرکت در جلسات آموزشی سامانه مجازی نموده اند، می بایست حداکثر تا تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از طریق برقراری ارتباط با آموزش دانشکده و یا مدیر محترم گروه خود نسبت به اخذ درس در سامانه گلستان اقدام نمایند.

بدیهی است عدم توجه به مورد فوق، منجر به عدم ثبت نمره پایانی برای دانشجو خواهد شد و صرفا حضور وی در کلاس های آموزش الکترونیکی، هیچ حقی را برای دانشجو ایجاد نخواهد کرد و عواقب ناشی از آن متوجه شخص دانشجو خواهد بود.

لازم به ذكر است فقط دانشجوياني مشمول اين بند خواهند شد كه در مهلت مقرر اقدام نموده اند و درخواست آنها با نظر مساعد دانشكده و گروه قابليت اعمال را داشته ولي به جهت مشكلات به وجود آمده ، در زمان مقرر به انجام نرسيده است .بنابراين درخواست هاي خارج از اين روال ، امكان اجرا نخواهد داشت.