معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی خبر داد

اطلاعیه مهم برای داوطلبان نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد

جدول شهریه پیشنهادی سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ نوبت دوم

***********************************

به اطلاع داوطلبین کارشناسی ارشد نوبت دوم (شبانه) می رساند؛ بر اساس مندرجات دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷، با توجه به محدودیت های دانشگاه به هیچ عنوان امکان اختصاص هرگونه خوابگاه (حتی به صورت خودگردان) میسر نمی باشد.