معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی خبر داد

بدینوسیله به اطلاع کلیه معرفی شدگان مرحله اول آزمون دکتری ۹۶ می رساند اطلاعیه دانشکده های علوم انسانی و علوم پایه جهت شرکت در مصاحبه به شرح زیر اعلام می گردد:

اطلاعیه شماره( ۱) مصاحبه دانشجویان دکتری  دانشکده علوم پایه

اطلاعیه شماره( ۱) مصاحبه دانشجویان دکتری  دانشکده علوم انسانی