معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی خبر داد:

با آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما

به استحضار مي رساند سيستم جامع آموزشي دانشگاه به جهت به روز آوري و آمادگي در مقابل بد افزار ها و باج افزار هاي موجود در فضاي وب  كه تهديدي جدي محسوب مي گردند، براي مدتي است كه از دسترس خارج شده است .

ضمن عرض پوزش به جهت اختلالات به وجود آمده ، به اطلاع مي رساند به محض آماده سازي سيستم، روال عادي فعاليت سيستم جامع آموزشي دانشگاه دنبال خواهد شد .

خاطر نشان مي گردد ، كليه مهلت هاي ثبت و ورود نمره و يا اعلام اعتراض به نمره اعلام شده تمديد خواهد شد و كاربران در اين خصوص نگراني خاصي نداشته باشند.

صبر و شكيبايي شما بزرگواران  در اين خصوص پشتيبان و حامي ما خواهد بود.             معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي