معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی خبر داد

 

 

جدول زمانبندي مراجعه ي پذيرفته شدگان مرحله ي تكميلي

آزمون استخدامي سال ۹۵ وزارت آموزش وپرورش دانشگاه شهيد رجايي جهت انجام مراحل مصاحبه

رشته تحصيلي ظرفيت روز مراجعه مكان انجام مراحل مصاحبه ساعت مراجعه ي حضوري
 الكترونيك ۳  نفر سه شنبه مورخ

 

۱۹/۱۱/۹۵

دانشكده مهندسي عمران سابق از ساعت ۸٫۳۰ الي ۱۵
مكانيك خودرو ۱   نفر
ساخت وتوليد ۱   نفر
كاروفناوري ۲۸  نفر
الكتروتكنيك ۵  نفر
حسابداري ۲   نفر
معماري ۱   نفر
جمع كل ۴۱ نفر