معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی خبر داد

اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی و حضوری از پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی پیوسته بهمن ۹۵ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از روز شنبه هفدهم مهر ماه در پورتال آموزشی دانشگاه به نشانی https://portal.strru.edu قسمت اخبار ورودی های جدید قابل مشاهده است