معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی خبر داد

ثبت نام از دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمه حضوری ورودی بهمن ماه ۹۵ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، از روز شنبه ۱۵ آبان تا پایان روز چهارشنبه ۱۹ آبان خواهد بود. اطلاعیه تکمیلی در مورد جزئیات ثبت نام، هفته اول آبان ماه بر روی پورتال آموزش دانشگاه به نشانی  http://portal.srttu.edu قسمت خبرهای با ورودی‌های جدید مراجعه نمایند.