معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی خبر داد

صبح پنجشنبه ۲۴/۴/۱۳۹۵ اولين نوبت از  آزمون سراسري سال ۱۳۹۵ در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي با شركت ۲۰۵۴ داوطلب در كمال آرامش و رضايتمندي داوطلبان برگزار گرديد.دكتر ابراهيم خدايي رئيس سازمان سنجش آموزش كشور  و دكتر تسليمي قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فنآوري  در ساعات اوليه از محل برگزاري آزمون بازديد كردند و با خبرنگاران رسانه ملي و مطبوعات كه در دانشگاه مستقر بودند مصاحبه كردند.دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي روز جمعه ۲۵/۴/۱۳۹۵ نيز در دو نوبت صبح و بعدازظهر محل برگزاري آزمون سراسري سال ۱۳۹۵ است.

photo_2009-01-01_00-13-58 photo_2009-01-01_00-13-241. photo_2009-01-01_00-14-07 photo_2009-01-01_00-13-37 photo_2009-01-01_00-13-24 IMG_1581