معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی اعلام کرد:

قابل توجه متقاضیان دوره دکتری با آزمون و بدون آزمون

و متقاضیان دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۹۵

آخرین اطلاعات و مدارک مورد نیاز را می توانید در جدول زیر ملاحظه نمایید.

 

دکتری با آزمون ۹۵

کارشناسی ارشد بدون آزمون ۹۵

دکتری بدون آزمون ۹۵

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون کتبی
دستورالعمل فراخوان پذیرش اطلاعیه پذیرش
مدارک و فرم های لازم جهت مصاحبه
نحوه ثبت نام متقاضیان دستورالعمل فراخوان پذیرش
فرم شماره ۱ فرم شماره ۱ نحوه ثبت نام متقاضیان
فرم شماره ۲ (توصیه نامه) فرم شماره ۲ فرم شماره ۱
فرم شماره ۳   فرم شماره ۲
فرم شماره ۴   فرم رزومه فعالیت های پژوهشی
فرم شماره ۵ (تعهد تمام وقت)   توصیه نامه
فرم شماره ۶
 زمان مصاحبه متقاضیان پذیرش 
اطلاعیه و نحوه ثبت نام
اطلاعیه مصاحبه
ساعت برگزاري آزمون كتبي
زمان مصاحبه متقاضيان رشته رياضي كاربردي
زمان مصاحبه متقاضيان رشته رياضي محض
ارائه اصل فيش واريزي جهت شركت در مرحله مصاحبه و آزمون(جدید*)