معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی اعلام کرد

 به اطلاع آن دسته از معرفی شدگان دو برابر ظرفیت آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که تاکنون موفق به شرکت در مصاحبه علمی-تخصصی و انجام معاینات پزشکی نشده اند می رساند داوطلبان حداکثر تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۶/۱۳ فرصت دارند برای طی فرایند مذکور به این دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.