معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی اعلام کرد

فايل مربوط به اطلاع رساني در خصوص زمان برگزاري مصاحبه دكتري بدون آزمون و نيز اطلاعيه مبني بر آزمون عملي در رشته مهندسي معماري

زمان مصاحبه بدون آزمون دكتري