معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی برگزار کرد

3

جلسه توجیهی دانشجویان نیمه حضوری ورودی جدید (بهمن ۹۴) دانشکده علوم انسانی روز پنجشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه برگزار شد این جلسه با خیر مقدم  معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی به دانشجویان آغاز شد. سپس آقای مهندس رضاییان مدیر امور رایانه دانشگاه به معرفی پورتال آموزشی و نحوه کار با آن پرداخت. سپس کارشناس مسئول دانشکده خانم هاشم زاده شمه ای از قوانین آموزشی دوره های نیمه حضوری را برای دانشجویان شرح داد. جلسه با پرسش و پاسخ دانشجویان در مورد مسائل آموزشی با معاونت آموزشی دانشکده پایان یافت

1