موافقت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، با ایجاد “دانشکده مهندسی مواد و علوم میان رشته ای” در دانشگاه شهید رجائی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با تصویب شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، با ایجاد “دانشکده مهندسی مواد و علوم میان رشته ای” در دانشگاه شهید رجائی موافقت به عمل آمد.

بنا بر این خبر، تاسیس این دانشکده در راستای توسعه رشته های فنی و حرفه ای و همچنین گسترش علوم بین رشته ای برنامه ریزی گردیده است که پس از تصویب در هیأت امنأ دانشگاه، در دستور کار شورای برنامه ریزی وگسترش آموزش عالی کشور قرار گرفت و در جلسه سوم اسفند ماه ۱۳۹۹ مورد تصویب این شورا واقع گردید.

این مصوبه طی نامه شماره۹۲۱/۲ مورخ یازدهم فروردین ماه سال ۱۴۰۰ از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه جهت اجرا ابلاغ گردید. بدین ترتیب این دانشکده نهمین دانشکده رسمی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می باشد که از تاریخ ابلاغ فوق فعالیت خود را آغاز خواهد نمود.

ضمن تبریک به خانواده محترم دانشگاه، برای همکاران و دانشجویان محترم این دانشکده نو تاسیس آرزوی موفقیت می نماییم.