مشاور رئیس دانشگاه در امور شاهد و ایثارگر خبر داد

نخستین جلسه ستاد آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور مسئولین بنیاد شهید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از سید جوادی مشاور رئیس دانشگاه در امور شاهد و ایثارگر، اولین جلسه ستاد آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و اعضای کمیته منتخب و آقای دکتر صمیمی مدیر کل محترم بنیاد شهید تهران بزرگ و مسئولین شاهد و ایثارگر در سالن جلسات ریاست دانشگاه امروز سه شنبه ۲۸ آذر ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار شد.

محورهای جلسه سیاست گذاری یکساله در خصوص مسایل آموزش و پژوهش فرهنگی دانشجویان بود.

سپس از دانشجوی مهندسی مکانیک، آقای محمدرضا رحیمی برتر قرآنی (نفر دوم حفظ ۵ جز قرآن و عترت مسابقات کشوری) و آقای دکتر محمدجواد اسلام پور استاد مشاور برتر شاهد و ایثارگر دانشگاه تقدیر به عمل آمد.