مشاور رئیس دانشگاه در امور شاهد خبر داد:

اولین دوره ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثاگر ورودی بهمن ۹۶ به حضور ستاد شاهد در محل ثبت نام

رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ضمن ابراز خرسندی از ساماندهی هر چه بهتر در خصوص جمع آوری اطلاعات دانشجویان شاهد از همکاری مسئولین دانشگاه در امر ثبت نام تشکر و قدر دانی نمودند.

20171226_150425020171231_145251