مشاور رئیس دانشگاه خبر داد:

اولین جلسه کاری، دید و بازدید سال ۱۳۹۷ جناب آقای داوری پور رئیس محترم بنیاد شهید منطقه ۸ تهران بزرگ به اتفاق هیئت همراه جناب اقای محمدی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی و سرکار خانم حسینی کارشناس مسئول شاهد با سرکار خانم سیدجوادی رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در روز سه شنبه مورخ ۲۸ فروردین ماه برگزار گردید.

در این جلسه ضمن خوشامد گویی سرکار خانم سید جوادی از فعالیت های ستاد شاهد در سالی که گذشت و چشم انداز فعالیت و برنامه ریزی در سال جاری صحبت کردند.

پس از ایشان جناب آقای داوری پور رئیس محترم بنیاد شهید منطقه ۸ تهران بزرگ از همکاری به موقع و ارسال گزارش و همچنین پیشرفت چشمگیر دانشجویان از زمان زعامت سرکار خانم سید جوادی در امور دانشجویان شاهد و ایثارگر تقدیر و تشکر کرد

photo_2018-04-17_19-01-30photo_2018-04-17_19-01-39photo_2018-04-17_19-01-50 photo_2018-04-17_19-01-45