مشاور رئیس دانشگاه خبر داد:

به نقل از مشاور رئیس دانشگاه  مراسم تودیع و معارفه بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عظمتی، نماینده محترم مقام معظم رهبری حجت السلام و المسلمین حاج آقا فضلعلی، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی  جناب آقای دکتر احمدی، مدیر محترم امور دانشجویی جناب آقای ولیخانی و مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سرکار خانم سید جوادی برگزار گردید. طی حکمی جناب آقای علی مرادی از دانشجویان شاهد و ایثارگر زعامت بسیج دانشجویی دانشگاه را به دست گرفتند.

در این مراسم جناب آقای دکتر عظمتی ضمن تشکر از مسئول قبلی بسیج دانشجویی به نقش و اهمیت بسیج در دوران دفاع مقدس و جهاد پس از جنگ پرداختند و همچنین افزودند امروزه مسئولیتی که بر دوش بسیج احساس میشود بیشتر از سایر دوران است زیرا با اینکه مدت زمانی از جنگ گذشته ولی هنوز دشمن سعی در خراب کردن افکار عمومی مخصوصا دانشجویان برای گمراه کردن و خارج شدن آنها از مسیر الهی و انقلابی در تلاش شبانه روزی می باشد. بسیج باید در برابر تهاجمات فرهنگی و ضد انقلابی، جنگ نرم نقش خود را به خوبی ایفا و در جهت خنثی نمودن این تلاشها به مبارزه بپردازد. ایشان همچنین خاطر نشان کردند که برون رفت از بحرانهایی که امروزه کشور را تهدید میکند میسر نمیشود مگر به همت و تلاش شبانه روزی و انقلابی بسیجیان که در راه خدا و خدمت به کشور و از خود گذشتگی سعی در برطرف کردن این مشکلات کنند.

photo_2018-08-25_17-07-44