ستاد شاهد و ایثارگر خبر داد:

اردوی فرهنگی، تفریحی دانشجویان شاهد و ایثارگر معدل الف و ورودی های جدید برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس ستاد شاهد و ایثارگر، اردوی فرهنگی، تفریحی دانشجویان شاهد و ایثارگر معدل الف و ورودی های جدید با هدف تعامل، مهارت آموزی و وفاق از روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت الی پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت به مقصد اصفهان با سرپرستی جناب آقایان منان حقی و علی اکبری صورت پذیرفت. در این سفر اماکن مذهبی، تاریخی، تفریحی و زیارت  گلستان شهدای شهر اصفهان و گلباران شهیدان خرازی و پرورش انجام شد. شایان ذکر است هفته گذشته نیز این اردو خاص خواهران برگزار شد.

img_20180504_194059 img_20180504_194008 img_20180504_194029 img_20180504_194054