مشارکت و همکاری در داوری

نوزدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی با مشارکت و همکاری در داوری دو گروه علمی کامپیوتر و مکاترونیک برگزار گردید. در گروه علمی کامپیوتر خانم دکتر دانشپور  به عنوان سرگروه داوری و خانم دکتر صفخانی و آقای دکتر شایق به عنوان داور حضور داشتند و در گروه مکاترونیک آقای دکتر ابراهیم‌پور به عنوان سرگروه داوری حضور داشتند.

photo_2017-09-11_11-56-03