مسابقه برنامه نویسی ورودی های جدید دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار شد

در حاشیه نشست مسئولین دانشکده مهندسی کامپیوتر با دانشجویان ورودی جدید به منظور آشنایی هر چه بیشتر آنها با رشته و دانشگاه، مورخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹ مسابقه ای بین ورودی های جدید این دانشکده برگزار شد. در این مسابقه که با محوریت برنامه نویسی و به همت انجمن علمی دانشکده برگزار شد، هدف اصلی ایجاد آشنایی اولیه با مفاهیم برنامه نویسی و تکنیک های حل مساله برای ورودی های جدید و همچنین شناسایی توانمندی افراد در راستای رشته تحصیلی آنها بود.

برای شرکت در مسابقه، آموزش های اولیه در قالب فیلم های آموزشی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت تا در طول هفته آمادگی لازم برای حل مساله و شرکت در مسابقه را کسب نمایند. همچنین راهنمایی های تکمیلی برای رفع مشکلات احتمالی در قالب کلاس های حل تمرین ارائه شد تا شرکت کنندگان با آمادگی بیشتر در رقابت شرکت نمایند. در روز مسابقه تعدادی سوال در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت تا در مدت ۴ ساعت با هم رقابت کنند. بر اساس امتیازهای کسب شده توسط ۱۱ شرکت کننده مسابقه، سه نفر بیشترین امتیاز را در این رقابت کسب کردند و در کرسی های اول تا سوم رقابت قرار گرفتند.

  1. آقای علیرضا کامیاب با کسب ۶۸۸ امتیاز نفر اول رقابت شد.
  2. آقای علی نزهتی با کسب ۳۱۹ امتیاز مقام دوم را کسب کرد.
  3. آقای باقربیگی با کسب ۳۰۰ امتیاز در رتبه سوم قرار گرفت.

در پایان مسابقه نیز جوایزی به نفرات برگزیده تعلق گرفت و در قالب هدایای نقدی تقدیم حضورشان گردید. ضمن خوشامد گویی به نو ورودی ها و آرزوی موفقیت برای همه آنها، امید است دوره تحصیلی پیش رو مایه رشد و تعالی شخصی و اجتماعی آنها شود.