مسابقات بسکتبال به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی

 به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی، یک دوره مسابقات بسکتبال(خواهران و برادران) ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان با شرایط زیر برگزار نماید، لذا شایسته است افراد متقاضی بصورت تیم جهت ثبت نام تا ساعت ۱۲ روز شنبه ۱۸/۰۸/۹۸ به اداره تربیت بدنی مراجعه نمایند.

شرایط مسابقات:

 • تکمیل فرم معاینه پزشکی از بهداری دانشگاه.
 • هر تیم دارای ۴ بازیکن (تعداد بازیکنان خواهران ۲ نفر دانشجو و ۲نفر از اساتید و کارکنان) و ( تعداد بازیکنان برادران ۴ نفر که مجاز می باشد یکی از اعضاء از اساتید با کارمندان باشد).
 • مسابقات خواهران (روزهای سه شنبه) و مسابقات برادران (روزهای شنبه و چهارشنبه) هر هفته ساعت فوق برنامه دانشجویی (۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵)در سالن شماره ۲  تربیت بدنی برگزار می گردد.
 • بازیکنان بایستی دارای البسه مناسب و کفش مناسب باشند. (درصورت نیاز اداره تربیت بدنی کاور متحد الشکل ارائه می نماید)
 • هر تیم باید ۱۰ دقیقه زودتر از زمان اعلام شده(طبق جدول مسابقات) در سالن حضور داشته باشند.
 • قرعه کشی مسابقات پسران روز شنبه ۱۸/۰۸/۹۸ ساعت ۱۱:۴۵ در سالن شماره ۲ انجام می شود.
 • قرعه کشی مسابقات دختران روز سه شنبه ۲۱/۰۸/۹۸ ساعت ۱۱:۴۵ در سالن شماره ۲ انجام می شود.

قوانین مسابقات:

 • مسابقات در نیمه زمین بسکتبال (یک حلقه) برگزار میشود.
 • وقت مسابقات ۱۰ دقیقه برای هر بازی می باشد.
 • هر تیم در زمان کمتر از وقت قانونی به امتیاز ۲۱ تیم برسد برنده بوده و مسابقه به پایان می رسد و درصورت مساوی هر تیم که
   ۲ امتیاز کسب کند برنده مسابقه می باشد.
 • وقت استراحت برای هر تیم یک زمان ۳۰ ثانیه می باشد.
 • زمان مالکیت توپ برای هر تیم ۱۲ ثانیه می باشد.
 • پرتاب توپ داخل نیم دایره ۱ امتیاز و بیرون از نیم دایره ۲ امتیاز محسوب شده و در صورت خطای بازیکن در حین پرتاب یک پرتاب آزاد (۱ امتیاز) اجراء می شود.
 • کلیه خطاها و تعویض ها در این دوره از مسابقات طبق قوانین بسکتبال ۳*۳ اجراء می گردد.