مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه خبر داد:

مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه از راه اندازی پویش سراسری اساتید دانشگاه های کشور برای حمایت از سیل زدگان خبر داد. علی فرهادی در این رابطه گفت: با هماهنگی سازمان بسیج اساتید کشور، مقرر است که با پویش همگانی اساتید سراسر کشور برای تامین مالی بخشی از نیازهای مردم سیل زده کشورمان، موجب همدلی و تسکین آلام هموطنان عزیز باشیم.

اساتید عزیز دانشگاه می توانند با مراجعه به حوزه ریاست و حضور در دفتر آقای مهندس زینلی نسبت به تکمیل فرم مربوطه و اعلام آمادگی اقدام نمایند.

فرهادی افزود در این خصوص، هماهنگی لازم بین معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین سازمان بسیج اساتید صورت گرفته و تقریبا همه دانشگاه های کشور به این پویش پیوسته اند. امیدواریم مشارکت اساتید محترم دانشگاه شهید رجایی در این زمینه پیشتاز و مثال زدنی باشد. بعد از تهیه لیست مربوطه با هماهنگی سازمان بسیج اساتید و معاونت فرهنگی وزارت علوم مراتب جمع آوری صورت گرفته و نحوه هزینه کرد نیز به اطلاع اساتید محترم خواهد رسید.