مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

سیدجوادی مشاور رئیس دانشگاه درامورشاهد وایثارگر خبر داد: جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد دانشجوی شاهد جناب آقای محسن مینافی رشته تربیت بدنی با حضور اساتید، دانشجویان، در روز ۹۷/۰۸/۱۴ در ساعت ۱۲٫۳۰ تا ۱۳٫۴۰ برگزار شد.

whatsapp-image-2018-11-10-at-12-08-28 whatsapp-image-2018-11-10-at-12-08-25 whatsapp-image-2018-11-10-at-12-08-27whatsapp-image-2018-11-10-at-12-08-22