مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی خبر داد

سمینار تخصصی

درراستای برگزاری سمینار های تخصصی ماهانه آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، سمینارتخصصی اردیبهشت  ماه سال ۱۳۹۷ با موضوع:

“Advanced nanostructured electrocatalysts for low temperature fuel cells”

توسط سرکار خانم دکتر اعظم انارکی عضومحترم هیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در روز شنبه مورخه ۹۷/۲/۱۵  در ساعت ۱۲ الی ۱۳ در محل آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه برگزار خواهد شد

لذا از اساتيد بزرگوار، دانشجويان گرامي و ديگر متخصصان و علاقه مندان جهت شرکت در ایین سمینار دعوت به عمل می ایدphoto_2018-04-30_12-33-27